اخبار صنعتی

Meitrack 4G Vehicle Tracker T366L-G دارای مجوز توسط CITC عربستان سعودی

2020-05-20

امروز Meitrack خوشحال است اعلام کند که ردیاب وسایل نقلیه 4G آن T366L-G دارای مجوز کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات (CITC) ، تنظیم کننده ارتباطات عربستان سعودی است. یعنی این مدل مطابق با مشخصات فنی است که توسط CITC به تصویب رسیده و ورود به بازار عربستان سعودی مجاز است.
در پایان سال 2019 ، تولید کنندگان و صادرکنندگان دستگاه های AVL به عربستان سعودی به خوبی آگاه بودند که محصولات پس از به روزرسانی کمیسیون مشخصات فنی RI056 برای کلیه دستگاه های AVL ، نیاز به تأیید CITC دارند و اعلام کردند که دستگاه های AVL در محدوده مشخصات فنی CITC RI056 قرار دارند. باید از باندهای فرکانس 4G LTE پشتیبانی کنید (B3 ، B8 ، B20 و B28). اخذ گواهینامه CITC مبنای تأیید بازار دستگاه های AVL در عربستان سعودی است.