اخبار صنعتی

TRACKNSTOP با حضور NEXT NDTA EVENT

2020-04-27
غرفه را رها کنید و بگویید سلام ، 22-25 اکتبر غرفه 424
تیم TracknStop با خوشحالی اعلام می کند که ما در جلسه پاییز انجمن حمل و نقل دفاع ملی (NDTA) در ماه اکتبر (22 تا 25) در واشنگتن شرکت خواهیم کرد.

چرا با تیم TracknStop تماس نمی گیرید و ملاقات می کنید. ما در اینجا از غرفه 424 نمایشگاه خواهیم داشت.
انجمن حمل و نقل دفاعی دفاع ملی (NDTA) یک انجمن آموزشی غیر سیاسی ، غیرانتفاعی است که در سال 1944 تأسیس شد. آنها از طریق اشتراک دانش در تدارکات ، حمل و نقل و خدمات مسافرتی به منظور دستیابی به امنیت و دفاع ملی تلاش می کنند.

برای بیش از 70 سال ، آنها یک محیط قابل اعتماد را فراهم کرده اند که "در غیر این صورت وجود ندارد" برای کارشناسان دولتی ، نظامی و بخش خصوصی برای ایجاد روابط کاری و توسعه نسل بعدی حرفه ای ها.